Nieuw

Om te herdenken!

In 2019 en 2020 herdenken we dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog is geëindigd. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven.

In het kader hiervan bieden UNICEF en Humanity House de digitale les Vrijheid in Beeld aan. De les duurt maximaal een uur, is voorzien van een docentenhandleiding en is daardoor goed inpasbaar in het drukke onderwijsprogramma.

Lesmateriaal

Groep 7 en 8 van het basisonderwijs

Onderbouw van het voortgezet onderwijs

Docentenhandleiding

Vrijheidinbeeld digibordles

Thema’s

In de les komen de volgende thema’s aan bod:

  • De Verenigde Naties: wat doet de VN nu eigenlijk?
  • Kinderrechten: welke afspraken zijn er gemaakt? In de interactieve kinderrechtenquiz gaan de leerlingen aan de slag met hun rechten (en die van anderen).
  • Op de vlucht: leerlingen leren aan de hand van de verhalen van Obada, Shaza en Akhrat meer over families en kinderen die op de vlucht gaan, met welke reden en hoe het ze dan vergaat in een vluchtelingenkamp, asielzoekerscentrum of in een nieuw land.
  • De les sluit af met dilemma’s waarin de leerlingen aan het denken worden gezet over welke keuze zij zouden maken in een ingewikkelde situatie.
  • Optioneel is de les uit te breiden met een eindopdracht waarbij leerlingen creatief en de slag gaan met de vraag ‘De VN probeert de wereld veiliger en eerlijker te maken. Hoe zou jij dat doen, als jij de baas van de VN was en álles mogelijk was?’