Hulp aan vluchtelingkinderen

Als we aan vluchtelingen denken, staan we er meestal niet bij stil dat het heel vaak om kinderen gaat. De helft van alle vluchtelingen wereldwijd is kind. Dat zijn bijna 50 miljoen kinderen.

De wereld kent op dit moment vele brandhaarden, zo worden de Democratische Republiek Congo (DRC) en de Syrische regio geteisterd door zwaar geweld. In DRC zijn 2,6 miljoen mensen ontheemd.

Bijna de helft van alle gevluchte kinderen komt uit Syrië en Afghanistan. Veruit het grootste deel van de kinderen die op de vlucht zijn, blijven in de regio. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij hebben UNICEF en Stichting Vluchteling veel voor vluchtelingenkinderen kunnen doen. Dank u wel daarvoor.

Bedankt namens vluchtelingenkinderen

De Nationale Postcode Loterij streeft net als UNICEF en Stichting Vluchteling naar een eerlijker en rechtvaardiger wereld. Vanaf de oprichting heeft de Postcode Loterij vele goede doelen gesteund, maar liefst 99 goede doelen kunnen rekenen op de steun van Postcode-Loterij-deelnemers. UNICEF en Stichting Vluchteling kunnen met die steun heel veel concrete resultaten boeken.

Doe je mee? Dan doe je meer! Deelnemers van de Nationale Postcode Loterij; namens alle vluchtelingkinderen hartelijk dank.

Stichting Vluchteling helpt vluchtelingkinderen

Wanneer een maatschappij ontwricht raakt door oorlog of conflict, slaan mensen op de vlucht op zoek naar veiligheid. Seksueel geweld komt op grote schaal voor in conflictgebieden. Niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en jongens worden geregeld slachtoffer van seksueel geweld.

Zo laat recent onderzoek bijvoorbeeld zien dat ruim 10 procent van de ondervraagde jongens in Syrië en in hun opvanglanden was verkracht of aangerand. Oorlogsgeweld zorgt ervoor dat binnen de maatschappij en het gezin sociale structuren wegvallen. Hierdoor zijn het met name kwetsbare kinderen die hiervan de dupe zijn.

Dankzij uw deelname hebben we vluchtelingenkinderen kunnen helpen met voedsel, schoon water, onderdak, medische zorg en onderwijs. 

Dankzij uw deelname hebben we vluchtelingenkinderen kunnen helpen met voedsel, schoon water, onderdak, medische zorg en onderwijs. 

Met extra steun helpt Stichting Vluchteling slachtoffers van seksueel geweld

Met de belangrijke extra steun van de Nationale Postcode Loterij kan Stichting Vluchteling in de Democratische Republiek Congo op meer plaatsen slachtoffers van seksueel geweld ondersteunen. Stichting Vluchteling verbetert er de medische en psychosociale zorg en geeft voorlichting om seksueel geweld te voorkomen. Hierdoor kan Stichting Vluchteling slachtoffers, waaronder minderjarige jongens en meisjes, beter ondersteunen, beschermen en weerbaarder maken.

Zij zetten zich in voor de slachtoffers van (seksueel) geweld met:

  • Medische zorg in het Panzi ziekenhuis;
  • Mobiele klinieken voor zorg in afgelegen gebieden;
  • Psychosociale hulp in het Panzi ziekenhuis;
  • Psychosociale hulp in de medische kliniek in Mulamba.

UNICEF zet zich in voor vluchtelingenkinderen

Kinderen vluchten met hun familie of alleen voor oorlog, geweld, extreme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen. Leren, spelen, gezond opgroeien in een veilige omgeving: dat zit er niet in als kinderen op de vlucht zijn. Wij bieden wereldwijd hulp in conflictregio’s, in Europa en we werken ook in Nederland.

UNICEF kan dankzij u, als deelnemer van de Nationale Postcode Loterij, onder andere voorzien in de eerste basisvoorzieningen zoals veilig drinkwater, vaccinaties maar ook dat kinderen naar een dokter kunnen.

Daarnaast helpen we bij het opzetten van langdurige opvang van vluchtelingen omdat de meeste vluchtelingen gemiddeld zeven jaar in een vluchtelingenkamp zitten voor ze weer naar huis terug kunnen. Het is daarbij belangrijk om ook de lokale bevolking te ondersteunen, omdat er in korte tijd veel vluchtelingen zijn bijgekomen in de vaak armere plaatsen.

Onderwijs in Syrië en buurlanden

UNICEF biedt onderwijs in Syrië en buurlanden, zodat kinderen naar school kunnen. We zetten klaslokalen op, en zorgen voor lesmateriaal zoals schoolboeken en schoolspullen. Door oorlogsgeweld en de vlucht hebben kinderen vaak extreme situaties meegemaakt. UNICEF zorgt ervoor dat er veilige plekken zijn waar kinderen met leeftijdgenootjes kunnen spelen.

  • Samen met lokale organisaties en maatschappelijk werkers helpen we gezinnen op de vlucht en in vluchtelingenkampen. Ook helpen we de lokale bevolking.
  • We zetten een zogenoemde 'child-friendly-space' op: een plek waar kinderen veilig en onder toezicht kunnen spelen.
  • Bij overheden pleiten we voor bescherming van vluchtelingen en voor correcte procedures.
  • We zetten tijdelijke scholen in vluchtelingenkampen op en richten deze in.
  • We bieden psychosociale hulp gericht op 'kind kunnen zijn' en traumaverwerking.

Lees meer over onze noodhulp aan vluchtelingenkinderen.

Gerelateerd aan dit onderwerp