Belastingvrij schenken 2017

Extra belastingvoordeel over 2017? Met een periodieke schenking zijn donaties aan een goed doel fiscaal aftrekbaar. Zonder rompslomp bij de notaris. 

Besluit je nu jouw giften aan UNICEF om te zetten in een periodieke schenking, dan zijn donaties die je vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst nog dit jaar doet, fiscaal aftrekbaar.

Kinderlijk eenvoudig

Belastingvrij schenken over 2017 is zo geregeld. Vul eenmalig een formulier in en jouw gift met belastingvoordeel is voor vijf jaar vastgelegd. Een deel van het geschonken bedrag krijg je terug, of kun je doneren. Dat betekent voor nog meer kinderen onderwijs, vaccinaties of warme kleding, zonder extra kosten. Kinderlijk eenvoudig toch?

Hoeveel voordeel levert belastingvrij schenken mij op? 

Een voorbeeld:

Een donateur met een jaarinkomen van € 32.000,- doneert elk jaar € 120,- aan UNICEF. Dat is te weinig om van de belasting af te kunnen trekken.* Hij gaat daarom periodiek schenken zodat zijn donaties wel fiscaal aftrekbaar zijn.

Gelijktijdig verhoogt de donateur zijn gift aan UNICEF naar € 203,- per jaar. Want omdat hij in de belastingschijf van 40,8% valt, krijgt hij dankzij zijn overeenkomst met UNICEF nu € 83,- terug van de Belastingdienst. Daardoor betaalt hij nog steeds netto € 120,- per jaar, terwijl wij met zijn donatie meer kinderen kunnen helpen. 

*) Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen van de belasting aftrekbaar, als die hoger zijn dan één procent van uw inkomen.

Op berekenhet.nl kun je jouw voordeel berekenen. 

Wil je meer informatie over hoe je nog in 2017 kunt schenken met belastingvoordeel?

Wilma van de Griendt

info@unicef.nl

088 444 96 50

1,5
miljoen

kinderen en volwassenen hebben voorlichting gekregen over het gevaar van onontplofte mijnen in Syrië

180+
duizend

mensen hebben toegang tot schoon water in Jordanië

499
duizend

Syrische kinderen kunnen naar school in Turkije

126
duizend

meisjes en vrouwen kregen voorlichting over seksueel geweld in Libanon.