Onze campagne: wereldmoeders en -vaders

De kinderen in Nederland zijn allemaal weer terug naar school. Helaas gaan 263 miljoen kinderen nog steeds niet naar school. Aan het begin van dit nieuwe schooljaar voeren wij een campagne waarin we ouders in Nederland oproepen om 'wereldmoeder' of 'wereldvader' te worden.

Je bent wat ons betreft een wereldmoeder of - vader als je zowel aan je eigen als aan andere kinderen denkt. Als je onderwijs belangrijk vindt en eraan wilt bijdragen dat niet alleen je eigen kind, maar ieder kind gezond kan opgroeien, zich kan ontwikkelen en het beste uit het leven kan halen. 

In de campagne maken we gebruik van posters en advertenties. We hebben hier geen andere bedoeling mee dan de verbondenheid tussen kinderen (en hun ouders) in verschillende situaties uit te drukken. We betreuren het zeer dat het gebruikte beeld op deze uitingen door sommige mensen als kwetsend wordt ervaren. 

Boodschap van de campagne: een bijdrage aan UNICEF helpt écht

Wij kunnen met de steun van onze donateurs, zoals de moeder van Liz en vader van Douwe, bestaande kinderen naar school helpen. Iranzi en Asanti kunnen door deze bijdrage naar school. Die steun is helaas ook nodig voor de 263 kinderen die op dit moment nog niet naar school kunnen. 

In ons werk komen we op voor ieder kind. Wij maken geen onderscheid naar ras, politieke gezindheid of geloofsovertuiging. Wij zijn er voor kinderen, onvoorwaardelijk. Daarnaast werken we wereldwijd samen met iedereen die ons wil helpen: van overheden, maatschappelijke organisaties, de private sector en NGO's tot de lokale bevolking en kinderen zelf. Ook in Nederland.

Uiteraard nemen we de kritiek ter harte. We evalueren de campagne en voeren waar nodig wijzigingen door. Ons werk kan er alleen maar beter van worden.

Heb je vragen? 

Mail naar info@unicef.nl