Schenkingsvrijstelling

Met een schenkingsvrijstelling schenkt u zonder belasting te betalen, dat kan wanneer u onder de grens van de schenkingsvrijstelling van de Belastingdienst blijft.

Voor 2017 is er een algemene vrijstelling € 2.129. Dat betekent dat u vrij bent het bedrag te schenken aan wie u maar wilt, zonder dat u daarover belasting hoeft te betalen. Dat kan aan een van uw (klein)kinderen zijn, familie, vrienden, of bijvoorbeeld UNICEF.

Schenkingsvrijstelling kinderen

Kinderen en pleegkinderen mogen elk jaar een bedrag belastingvrij ontvangen van hun ouders. Het bedrag van € 5.320 geldt per kind. De vrijstelling geldt per schenker en per ontvanger. Wilt u meer lezen over de schenkingsvrijstelling? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Persoonlijk advies

Annemarie Blok

Relatiemanager nalatenschappen

nalaten@unicef.nl

+31 (0)88 444 96 50

‘Wilt u weten wat uw nalatenschap voor kinderen wereldwijd kan betekenen? Heeft u vragen over het opnemen van UNICEF in uw testament, of wilt u hierover geheel vrijblijvend van gedachten wisselen? Ik neem graag de tijd om met u over uw wensen te praten. Belangrijk is dat u zich prettig voelt bij uw keuzes en er volledig achter staat.’

Het verschil tussen schenkingsvrijstelling en nalatenschappen

Schenkingsvrijstelling gaat over het bedrag dat u belastingvrij kunt schenken aan een goed doel of uw kinderen of pleegkinderen. Een nalatenschap kunt u belastingvrij schenken aan een goed doel.

Ook als u er niet meer bent, kunt u daarmee wereldwijd kinderen een goed leven nalaten. Met een nalatenschap aan UNICEF zorgt u ervoor dat kinderen veilig worden geboren, een mooie kindertijd hebben en kans krijgen op een positieve toekomst. 

50
procent

minder kindersterfte sinds 1990

90
procent

van alle kinderen ingeschreven bij een school

83
procent

van alle kinderen ingeënt tegen kinderziektes

1,9
miljard

mensen geholpen met sanitaire voorzieningen

Laat kinderen een toekomst na

Vraag de brochure 'Nalaten aan UNICEF' aan