Help een kind naar school

“Vluchtelingenkinderen zijn gewone kinderen, die lachen en spelen, maar wel een verschrikkelijke geschiedenis met zich meedragen.”

Kares Terra, onderwijzeres en deelnemer aan 'Juf in Actie'
Geef een schooltas1/4