Doneer meer dan een deken

Steun elke maand1/4

Ik doneer maandelijks

304.639
gedoneerde dekens
De genoemde aantallen hebben betrekking op in Nederland gedoneerde dekens.
320.000
kinderen die we willen helpen