Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Actievoorwaarden sms-acties UNICEF

We houden regelmatig sms-acties, waarbij deelnemers eenmalig aan UNICEF kunnen doneren. Op deze pagina lees je de actievoorwaarden.

Tijdens deze acties roepen we Nederlanders op een sms te sturen naar 4333. Dit doen we via bijvoorbeeld spotjes op radio en/of tv, oproepen binnen programma's en/of op straat, op evenementen en/of online. Voor zo'n sms worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Wij sturen een dank-sms als antwoord. Daarmee wordt eenmalig het gedoneerde bedrag doorbelast op de mobiele telefoonrekening van de deelnemer.

De actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-acties van UNICEF Nederland, hierna te noemen: 'acties' voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen: 'deelnemers', door de Stichting Nederlands Comité UNICEF, hierna te noemen: 'UNICEF'.

Artikel 1. Algemeen
 1. De sms-actie is georganiseerd voor deelnemers van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
 2. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
 3. UNICEF behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.
 4. Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.
Artikel 2. Gebruik gegevens
 1. Alle gegevens die UNICEF verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 
 2. De gegevens worden verzameld ten behoeve van UNICEF. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet verstrekt aan derden. 
 3. UNICEF zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het sms-en gebruikte telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van UNICEF, en om andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van UNICEF. 
 4. UNICEF is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties. 
 5. Eventuele commerciële mailings van UNICEF worden alleen aan het e-mailadres van een deelnemer gestuurd, indien deze daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.
Artikel 3. Aansprakelijkheid
 1. UNICEF, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. 
 2. Meer specifiek zijn UNICEF, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk: 
 • Voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging en eventueel daaruit voortkomende schade. 
 • Voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie. 
 • Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan. 
 • Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.
Artikel 4. Diversen
 1. Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag. 
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal UNICEF een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
Artikel 5. Spelregels
 1. Een deelnemer doet mee aan een sms-actie van UNICEF door een sms met een aan deze actie verbonden woord of emoji te sturen naar 4333. Als reactie ontvangt de deelnemer een sms. Met deze sms zal eenmalig het bedrag van de donatie bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld.  
 2. De kosten van deze eenmalige sms-dienst zijn exclusief de telefoonkosten.
 3. Dit is geen abonnementsdienst. Ben je jonger dan 16? Vraag dan toestemming aan je ouders.
 4. Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen.
 5. Voor het uitvoeren van deze dienst werkt UNICEF samen met GEEF-mobiel, een onderdeel van VFI, de branchevereniging voor landelijk wervende goede doelen.
 6. Het bedrag wordt rechtstreeks aan UNICEF afgedragen. De opbrengsten voor UNICEF zijn als volgt: je donatie (inclusief btw) minus de kosten van de operators inclusief btw (+/- 12 %).
 7. Deze dienst voldoet aan de SMS Gedragscode en Reclamecode sms-dienstverlening.
 8. UNICEF, Bezuidenhoutseweg 74, 2594 AW Den Haag. KvK: 27102631, BTW-nr.: NL003417177B01, Klantenservice: 088 - 444 96 66, e-mail: info@unicef.nl.

Wil je na een sms-actie niet door ons gebeld worden?

Als je je telefoonnummer mailt naar info@unicef.nl, halen wij het uit ons systeem.

Heb je nog meer vragen?

Laat het ons weten