Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Algemene voorwaarden SMS actie Wintercampagne UNICEF Nederland

We houden regelmatig sms-acties, waarbij deelnemers eenmalig aan UNICEF kunnen doneren. Op deze pagina lees je de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden sms-actie UNICEF Nederland

De actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-actie, onderdeel van de ‘pakjes’ campagne van UNICEF. Het doel hiervan is zoveel mogelijk kleding en deken pakjes op te sturen naar kinderen op de vlucht in het Midden Oosten en Griekenland. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-acties van UNICEF Nederland, hierna te noemen: 'acties' voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen: 'deelnemers', door de Stichting Nederlands Comité UNICEF, hierna te noemen: 'UNICEF Nederland'.

Omschrijving van de actie:

Het Nederlandse publiek wordt op verschillende manieren opgeroepen een sms te sturen met het woord ‘PAKJE naar nummer 4333 en om van daaruit te doneren. Het betreft een vrijwillige en eenmalige donatie. 

SMS actie ‘PAKJE’

Via verschillende kanalen en middelen, zoals de Telegraaf en online middelen, wordt de ontvanger van de boodschap opgeroepen de campagne te steunen met een sms naar 4333 met de sms-tekst ‘PAKJE. 

Waar gaat de opbrengst van de actie naartoe? 
Het geld dat UNICEF Nederland door deze actie ontvangt, wordt besteed aan pakjes van UNICEF Nederland om kinderen op de vlucht te beschermen tegen kou.

Artikel 1. Algemeen
 1. De sms-actie is georganiseerd voor deelnemers van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
 2. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
 3. UNICEF Nederland behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.
 4. Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.
Artikel 2. Gebruik gegevens
 1. Persoonsgegevens waar UNICEF Nederland door deze actie toegang toe krijgt worden door UNICEF Nederland volgens de (AVG) privacywetgeving verwerkt. Het privacy statement van UNICEF Nederland kan hier gevonden worden: www.unicef.nl/contact/privacy-statement 

 2. De gegevens worden verzameld ten behoeve van UNICEF Nederland. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden anders dan bedoeld in artikel 2.4. 

 3. UNICEF Nederland zal de verzamelde gegevens nooit verkopen aan derde partijen. 

 4. UNICEF Nederland zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het sms’en gebruikte mobiele telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van UNICEF en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van UNICEF.

 5. Afmelden voor telefonisch contact kan direct tijdens het telefoongesprek, of door een e-mail met mobiel telefoonnummer met het verzoek ‘geen telefonische benadering UNICEF’ te sturen naar info@unicef.nl. 

 6. Eventuele e-mails, sms updates of commerciële mailberichten van UNICEF Nederland worden alleen aan het e-mailadres of 06-nummer van een deelnemer gestuurd, indien deze daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

 7. UNICEF Nederland is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
 1. UNICEF Nederland, de door haar ingeschakelde bureaus en/of andere derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. 
 2. Meer specifiek zijn UNICEF Nederland, de door haar ingeschakelde bureaus en/of andere derden niet aansprakelijk: 
 • Voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging en eventueel daaruit voortkomende schade. 
 • Voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie. 
 • Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan. 
 • Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.
Artikel 4. Diversen
 1. Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag. 
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal UNICEF Nederland een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
Artikel 5. Spelregels
 1. Een deelnemer doet mee aan een sms-actie van UNICEF Nederland door een sms met een aan deze actie verbonden woord te sturen naar 4333. Voor deze sms naar 4333 (met de tekst ‘PAKJE) worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een gratis dank-sms. In deze dank-sms staat een link naar een mobiele pagina waar men zelf het te doneren bedrag kiest. In de eigen bank(omgeving) wordt de donatie via een iDEAL betaling in orde gemaakt. Echter, doneert men pas als binnen de bank(omgeving) het gehele betaalproces is doorlopen. Dit betreft een eenmalige donatie.

 2. Dit is geen abonnementsdienst. Ben je jonger dan 18? Vraag dan toestemming aan je ouders.

 3. Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen.

 4. Voor het uitvoeren van deze dienst werkt UNICEF Nederland samen met GEEF-mobiel, een onderdeel van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging voor landelijk wervende goede doelen.

 5. Het bedrag wordt rechtstreeks aan UNICEF Nederland afgedragen.

 6. Deze dienst voldoet aan de SMS Gedragscode en Reclamecode sms-dienstverlening.

Wil je na een sms-actie niet door ons gebeld worden? Als je je telefoonnummer mailt naar info@unicef.nl, halen wij het uit ons systeem.

UNICEF Nederland, Bezuidenhoutseweg 74, 2594 AW Den Haag. KvK: 27102631, BTW-nr.: NL003417177B01, Klantenservice: 088 - 444 96 66, e-mail: info@unicef.nl.

Heb je nog meer vragen?

Laat het ons weten