Collecteren tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade 2022

Tijdens het hoogtepunt van Wereld Muziek Concours (de mars- en showwedstrijden) op 31 juli 2022  collecteren ca. 15 vrijwilligers voor UNICEF in het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade. Daarnaast zal gecollecteerd worden bij een ander hoogtepunt nl. het concert van het Kerkraads Symfonie Orkest op 13 juli 2022 dat eveneens in het teken staat van dit wereldconcours.

Het Wereld Muziek Concours (WMC) is een muzikaal festival dat sinds 1951 iedere vier jaar plaats vindt in Kerkrade. Het WMC is een ontmoetingsplek waar muzikanten en bezoekers met uiteenlopende achtergronden elkaar treffen en waar culturen samenkomen om in gezamenlijkheid (blaas) muziek te maken. Het WMC biedt een platform voor een concours op wereldniveau. Tijdens WMC 2022 (van 7 juli tot en met 31 juli 2022) verwacht de organisatie opnieuw meer dan 20.000 muzikanten en 300.000 bezoekers te verwelkomen.  

Organisatie

Dit evenement is georganiseerd door regioteam Parkstad Limburg

Praktische informatie

Datum
13 juli 2022 t/m 31 juli 2022

Locatie
RodaJC Ring 1, 6466 NH Kerkrade

Doelgroep
Algemeen publiek

Bezoek de website