Suriname: kwetsbare jongeren maken de juiste beslissingen

 • RSS - Nieuws
 • Twitter
 • Facebook
 • Stuur door


Veel jongeren in Suriname gaan niet naar de middelbare school en vinden het lastig om goede keuzes te maken over hun leven. UNICEF werkt nauw samen met diverse ministeries om deze problemen aan te pakken.

Suriname is een land met vele gezichten. Er wonen meer dan 8 etnische groepen die samen meer dan 15 talen spreken. Ongeveer 80% van de bevolking woont aan de kust, waarvan 50% in Paramaribo. Jongeren maken bijna een derde uit van de bevolking. Bijna alle kinderen gaan naar de basisschool, maar slechts de helft gaat naar de middelbare school. In het binnenland komt dit onder andere omdat er maar 10 scholen zijn. Hierdoor stroomt slechts 3% van de jongeren door naar vervolgonderwijs binnen de regio.

Een kwart van de meisjes trouwt voordat ze 18 jaar zijn. In het binnenland is dat zelfs de helft. Velen van hen krijgen jong kinderen en gaan dan niet meer naar school. Jongeren hebben vaak geen toegang tot goede informatie. Hierdoor vinden ze het lastig om goede keuzes te maken over hun leven. 14% heeft zelfs wel eens overwogen om zelfmoord te plegen. Ook ouders hebben maar weinig kennis en toegang tot informatie om hun kinderen te ondersteunen.

Wat doet UNICEF?

UNICEF werkt nauw samen met diverse ministeries in een werkgroep om de problemen samen aan te pakken. Enerzijds op beleidsniveau in Paramaribo, waar gewerkt wordt aan een nationaal plan voor jongeren en wetgeving om kwetsbare jongeren te beschermen. Anderzijds door het opzetten van drie testprojecten in het binnenland, aan de kust en in de stad, waar schoolprestaties ondermaats zijn. Dit om jongerenwerkloosheid aan te pakken en ervoor te zorgen dat jongeren niet op het verkeerde pad raken. Dit gebeurt op de volgende manieren:

 • Leraren trainen om les te geven op een manier die jongeren aanspreekt en om problemen tijdig te herkennen
 • Ouders beter betrekken bij school
 • Gezondheidscentra inrichten met goed getraind personeel en passende openingstijden, zodat jongeren zich er welkom voelen en goede voorlichting krijgen.
 • Sociale werkers zoeken jongeren actief op en werken nauw samen met gezondheidswerkers en leerkrachten. Jongeren zelf worden gestimuleerd om met verbeteringen voor hun buurt te komen en deel te nemen aan talentenshows, sport en het jeugdparlement.

Resultaat voor kinderen

UNICEF wil met dit programma binnen 3 jaar het volgende bereikt hebben:

 • Er is goede wetgeving voor jongeren die gebaseerd is op degelijk onderzoek, goed georganiseerde informatie en de rechten van jongeren.
 • 1.000 jongeren krijgen onderwijs toegespitst op hun leeftijd en beleving en zijn daardoor in staat om werk te vinden en de juiste keuzes te maken in hun leven.
 • 2.000 jongeren bezoeken gezondheidscentra die op een jeugdvriendelijke manier werken.
 • Sociale werkers, politie en buurtbewoners werken om beter met jongeren om te gaan en ze te ondersteunen.
 • 2.000 jongeren nemen actief deel aan de ontwikkeling van hun eigen gemeenschap en hebben een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld door sport of deelname aan het jeugdparlement.

 

UNICEF Nederland ondersteunt dit programma tot: december 2015

Wil je rechtstreeks bijdragen aan dit programma van UNICEF? Maak dan je gift over op rekeningnummer:
NL86 INGB 0000 0001 21 t.n.v. UNICEF Nederland te Voorburg o.v.v. code 306140. 

Meer over UNICEF Suriname

Jörgen Raymann over onderwijs in Suriname

Suriname Jorgen

"Ik ben alweer 7 jaar ambassadeur voor UNICEF, maar ik vergeet nooit meer het moment dat tot me doordrong hoe weinig kinderen in Suriname onderwijs volgen. Mijn doel is om iedereen er hier klaar voor te maken, om te beginnen bij de mulo's in het binnenland. Met UNICEF lobby ik bijvoorbeeld bij het Surinaamse Ministerie van Onderwijs want hoe moeilijk is het nou om in ieder geval met een klas te beginnen?"

"Ik heb de droom dat er in de binnenlanden opleidingscentra komen waar kinderen basisvaardigheden leren als brood bakken, naaien, metaal bewerken en timmeren. Dan kunnen ze later in hun levensonderhoud voorzien. Meisjes in het binnenland willen of juffrouw of verpleegster worden maar als ze ouder worden verandert dat in moeder of echtgenote. Ze hebben gewoon geen andere rolmodellen en die vicieuze cirkel moet doorbroken worden."