Suriname: kwetsbare jongeren maken de juiste beslissingen

 • RSS - Nieuws
 • Twitter
 • Facebook
 • Stuur door

Veel jongeren in Suriname gaan niet naar de middelbare school en vinden het lastig om goede levenskeuzes te maken. UNICEF werkt nauw samen met diverse ministeries om deze problemen aan te pakken.

Suriname is een land met vele gezichten. Er wonen meer dan acht etnische groepen die samen meer dan vijftien talen spreken. Jongeren maken bijna een derde uit van de bevolking. Bijna alle kinderen gaan naar de basisschool, maar slechts de helft gaat naar de middelbare school. In het binnenland komt dit onder andere omdat er maar tien scholen zijn,  waardoor niet meer dan 3% van de jongeren doorstroomt naar vervolgonderwijs binnen de regio. 25% van Surinaamse meisjes trouwt voor hun achttiende jaar, in het binnenland is het zelfs 50%. Ze worden vaak op jonge leeftijd moeder en gaan dan niet meer naar school. Omdat jongeren vaak geen toegang hebben tot goede informatie, vinden velen het lastig om goede keuzes te maken over hun leven.  

Wat doet UNICEF?

UNICEF werkt samen met diverse ministeries aan een nationaal plan om de problemen van kwetsbare jongeren aan te pakken. Er worden ook projecten opgezet in het binnenland, aan de kust en in de stad waar schoolprestaties ondermaats zijn. Deze zijn bestemd om jongerenwerkloosheid aan te pakken en ervoor te zorgen dat jonge mensen niet op het verkeerde pad raken. Leraren worden getraind om les te geven op een manier die jongeren aanspreekt. Daarnaast worden ouders betrokken bij schoolactiviteiten. Surinaamse jongeren worden gestimuleerd om ook zelf met verbeteringen voor hun buurt te komen en deel te nemen aan talentenjachten, sport en het Jeugd Parlement.

Doelstellingen voor kinderen

Beoogde resultaten voor 2015 zijn:  

 • Er is een wetgeving voor jongeren die gebaseerd is op juist onderzoek, goed georganiseerde informatie en de rechten van jongeren.
 • 1000 jongeren krijgen onderwijs toegespitst op hun leeftijd en beleving en zijn daardoor in staat om werk te vinden en de juiste keuzes te maken in hun leven;
 • 2000 jongeren bezoeken gezondheidscentra die op een jeugdvriendelijke werken;
 • Sociale werkers, politie en buurtbewoners werken om beter met jongeren om te gaan en ze te ondersteunen;
 • 2000 jongeren nemen actief deel aan de ontwikkeling van hun eigen gemeenschap en hebben een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld door sport of deelname het Jeugd Parlement.

Resultaten tot nu toe

Ook in 2014 heeft UNICEF ervoor gezorgd dat de situatie en ontwikkeling van jongeren op de politieke agenda blijft staan, onder andere door:

 • Het in kaart brengen van het kinderbeschermingssysteem in Suriname is afgerond en op basis daarvan is een plan van actie opgesteld;
 • In vervolg op het traject dat in 2013 in Moengo is gestart, hebben de nationale ministeries samen met jongeren daar het Community Youth Development Action Plan opgesteld;
 • 40 ambtenaren van verschillende ministeries en medewerkers van NGOs zijn getraind in kinderrechten, mensenrechten en jongerenparticipatie;
 • Het Nationale Parlement heeft een website voor jongeren ontwikkeld om ze te kunnen informeren over nationaal beleid en regelgeving en om jongeren een platform te bieden om hun mening te delen.

Wil je rechtstreeks bijdragen aan dit programma van UNICEF? Maak dan je gift over op rekeningnummer:
NL86 INGB 0000 0001 21 t.n.v. UNICEF Nederland te Voorburg o.v.v. code 306140. 

Meer over UNICEF Suriname

Jörgen Raymann over onderwijs in Suriname

Suriname Jorgen

"Ik ben alweer 7 jaar ambassadeur voor UNICEF, maar ik vergeet nooit meer het moment dat tot me doordrong hoe weinig kinderen in Suriname onderwijs volgen. Mijn doel is om iedereen er hier klaar voor te maken, om te beginnen bij de mulo's in het binnenland. Met UNICEF lobby ik bijvoorbeeld bij het Surinaamse Ministerie van Onderwijs want hoe moeilijk is het nou om in ieder geval met een klas te beginnen?"

"Ik heb de droom dat er in de binnenlanden opleidingscentra komen waar kinderen basisvaardigheden leren als brood bakken, naaien, metaal bewerken en timmeren. Dan kunnen ze later in hun levensonderhoud voorzien. Meisjes in het binnenland willen of juffrouw of verpleegster worden maar als ze ouder worden verandert dat in moeder of echtgenote. Ze hebben gewoon geen andere rolmodellen en die vicieuze cirkel moet doorbroken worden."